Project

Hefbomen voor de betrokkenheid van ouders bij het leren, met bijzondere aandacht voor taalverwerving Nederlands

Code
110C2322
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
  • Social sciences
    • Early childhood education
    • Primary education
    • Parenting support
Trefwoorden
ouderbetrokkenheid thuisbetrokkenheid taalverwerving
 
Projectomschrijving

Hoe kan je effectieve thuisbetrokkenheid bij het leren en de taalverwerving stimuleren? En hoe kunnen we bestaande Vlaamse praktijken verbeteren om thuisbetrokkenheid beter te ondersteunen?

Het academisch succes en welbevinden van leerlingen hangt voor een stuk af van de mate waarin ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Hierbij blijkt de thuisbetrokkenheid van ouders van relatief groot belang te zijn: ouders die interesse tonen in het schoolleven en die positieve verwachtingen koesteren met betrekking tot het schools welslagen, blijken een positieve impact te hebben op het schools welbevinden en de betrokkenheid van hun kinderen. Om tot schoolsucces te komen, is het inzetten op de combinatie van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling dan ook een mogelijk krachtige hefboom: voldoende kwaliteitsvolle interactiekansen in leef- en leeromgeving zijn immers van cruciaal belang voor de taalontwikkeling.

Dit onderzoeks- en ontwikkelproject wil daarom de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 1. Welke strategieën of programma’s zijn volgens de (internationale) literatuur effectieve vormen van thuisbetrokkenheid bij het leren en de taalverwerving? 2. Welke kritische succesfactoren en cruciale randvoorwaarden vind je bij effectieve vormen van thuisbetrokkenheid? 3. Welke praktijken bestaan er in Vlaanderen en in gelijkaardige onderwijssystemen om thuisbetrokkenheid te realiseren en ondersteunen?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zullen we gebruik maken van de methodiek van het Educational Design Research of Ontwerpgericht Onderwijsonderzoek.