Project

Op is Top! Sedentair gedrag bij ouderen aanpakken door een interventie gebaseerd op feedback

Code
01P02918
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
Sedentair gedrag ouderen
 
Projectomschrijving

Verwacht wordt dat de bevolking van ouderen in de komende decennia aanzienlijk zal toenemen. Deze toename vormt een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid, omdat ouder worden wordt geassocieerd met een vermindering van fysiek en cognitief functioneren en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
Vermindering van sedentair gedrag - of zitten - kan een veelbelovende strategie zijn om gezond ouder worden te bevorderen. Toch hebben weinig interventies gericht op sedentair gedrag van ouderen. Bovendien waren bestaande interventies meestal gebaseerd op cognitieve theorieën. Sedentair gedrag is echter een gewoonte die optreedt via onbewuste processen, en dus kan een interventie die is gebaseerd op bewust bewustzijn van het geautomatiseerde gedrag betere resultaten opleveren.
Onlangs zijn er monitors ontwikkeld die visuele en tactiele feedback geven op het sedentaire gedrag van mensen. Het potentieel van deze monitors om het sedentaire gedrag van ouderen te beïnvloeden, is echter nooit getest.
Bijgevolg zal een gerandomiseerde gecontroleerde studie worden uitgevoerd om de korte- en langetermijninterventie-effecten van continue visuele en tactiele feedback - gegenereerd door een sedentaire gedragsmonitor - te evalueren op het sedentaire gedrag van ouderen en op geriatrie-gerelateerde gezondheidsresultaten.
Ten tweede zal een implementatieonderzoek worden uitgevoerd om de verspreiding van de interventie te vergemakkelijken en de kloof tussen experimenteel onderzoek en de praktijk in de praktijk te overbruggen. De resultaten van de implementatiestudie zullen worden geëvalueerd met behulp van het RE-AIM-raamwerk.