Project

Ontrafelen van de moleculaire pathogenese van XX aandoeningen van de geslachtsontwikkeling

Looptijd
01-10-2018 → 29-02-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
Trefwoorden
geslachtsontwikkeling moleculaire pathogenese
 
Projectomschrijving

Aandoeningen van seksuele ontwikkeling (DSD) zijn een groep van zeldzame aangeboren aandoeningen waarbij de ontwikkeling van chromosomale, gonadale of anatomische seks atypisch is. Een subgroep met de aanduiding 46, XX DSD heeft betrekking op aandoeningen van de ontwikkeling en het onderhoud van de eierstokken, gekenmerkt door abnormale ontwikkeling van de eierstokken, vroegtijdig verlies van ovariële functie of zelfs testisontwikkeling bij XX individuen. De moleculaire oorzaken van 46, XX DSD zijn in slechts een minderheid van de cessen toegelicht.
Onlangs hebben we NR5A1 voorgesteld als een nieuw gen voor 46, XX (ovo) testiculaire DSD (XX- (O) T DSD), een ultra-zeldzame aandoening aan het einde van het 46, XX DSD-spectrum. Daarnaast hebben we aangetoond dat haplo-insufficiëntie van FOG2 en GATA4 een nieuwe oorzaak is van primaire ovariale insufficiëntie (POI), een frequente oorzaak van vrouwelijke onvruchtbaarheid.
In dit project willen we (1) spatiotemporele expressiepatronen van de onderzochte genen bepalen; (2) de pathogenetische mechanismen van NR5A1-geassocieerde 46, XX DSD ontrafelen en (3) de pathogenetische mechanismen van FOG2- en GATA4-geassocieerde POI ontrafelen door zowel in vitro als in vivo studies.
Over het algemeen zal dit onderzoek de pathogenetische mechanismen onderzoeken die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling en het functioneren van de eierstokken. Deze fundamentele kennis biedt nieuw inzicht in 46, XX DSD en stoornissen die de vruchtbaarheid van de vrouw verminderen, zoals primaire ovariale insufficiëntie (POI), die een belangrijke
last in de gezondheidszorg. Deze vooruitgang zal uiteindelijk het beheer van personen met deze aandoeningen verbeteren.