Project

Genese, diffusie en universalia: verandere pronominale systemen in de Nederlandse dialecten

Looptijd
01-10-2007 → 01-04-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
Nederlandse dialecten
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar