Project

Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling - uitvoering onderzoeksagenda platteland

Code
174K00115
Looptijd
10-11-2014 → 09-11-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
actiegerichte gebiesontwikkeling
 
Projectomschrijving

Dit project bevindt zich op het kruispunt van voorgaande uitgangspunten. We willen bestaande theoretische kaders uit de rurale sociologie inzetten om een methodiek te ontwikkelen die de gebruikers helpt in het bepalen van een actiegerichte strategie voor gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. Het acroniem IMAGO refereert hiernaar: geIntegreerde Methodiek voor Actiegerichte GebiedsOntwikkeling. Deze methodiek moet lokale actoren, samen met verschillende beleidsactoren, in staat stellen om te komen tot concrete acties en instrumenten om hun gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën en visies te ontwikkelen en uit te voeren.