Project

Bioveiligheid van RNAi-gebaseerde bestrijding van schadelijke insecten

Code
3G0C8922
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Nucleic acids
    • Ecotoxicology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
RNA-interferentie
 
Projectomschrijving

Decennialang zijn conventionele chemische pesticiden de belangrijkste middelen geweest in de bestrijding van plagen en ziekten in de landbouw. Vanwege de toenemende bezorgdheid rond milieu en resistentie bij schadelijke insecten zijn gewasbeschermers op zoek naar nieuwe milieuvriendelijke strategieën. Recent werd aangetoond dat RNA interferentie (RNAi), een eukariotisch gensilencing mechanisme geactiveerd door dubbel-strengig RNA (dsRNA), kan gebruikt worden om insecten en ziekten te bestrijden. dsRNA is een natuurlijke molecule die snel afgebroken wordt in het milieu en het sequentie-specifieke werkingsmechanisme bidet enorme voordelen op vlak van soortspecificiteit, waardoor nadelige effecten op niet-doel organismen kunnen worden beperkt. Momenteel heerst echter nog onzekerheid rondom deze aspecten wegens twijfels omtrent de exacte sequentie-specificiteit die nodig is om efficiënte gensilencing te bekomen, alsook mogelijke nadelige neveneffecten met betrekking tot het immuunstelsel van (nuttige) insecten en omdat blootstelling van dsRNA via trofische niveaus niet voldoende is onderzocht. Deze aspecten werden ook aangegeven in een recente systematische literatuurstudie die het Smagghe labo voor EFSA heeft gecoördineerd. In dit project zullen we deze aspecten fundamenteel en systematisch onderzoeken, met als doel onderzoekers, de industrie en wetgevers de nodige achtergrond en middelen te bieden die hen zal helpen bij de risico-analyse en het ontwerp van deze RNAi producten.