Project

Phase Out-project voor de Institutionele Universitaire Samenwerking met Hué University Vietnam (HU) (P4).

Code
13v31223
Looptijd
01-09-2023 → 31-08-2025
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
 • Medical and health sciences
  • Health management
  • Primary health care
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal nutrition
  • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Vietnam Hue University VLIR-UOS
 
Projectomschrijving

Het doel van deze IUC is de partneruniversiteit te wapenen voor haar maatschappelijke rol als motor voor vooruitgang in eerste instantie in de provincie en bij uitbreiding op nationaal niveau. Het programma vormt de uitfasering (na fase 1 en 2) van de IUC met de universiteit van Hué. De voornaamste activiteiten in deze uitfaseringsfase betreffen het finaliseren van de lopende doctoraten,  de duurzaamheid van de in gang gezette samenwerking en verandering en de valorisatie en uitbreiding van de bereikte en beoogde impact.

De nadruk van het programma lag (en ligt) op het creëren van een gunstig klimaat voor op-onderzoek-gebaseerd onderwijs en het versterken van de institutionele capaciteit. De structuur van de samenstellende projecten blijft ongewijzigd aan de zoals in de eerste 2 projectfasen: één transversaal project en drie thematische projecten. Project 1 is gericht op transversale institutionele versterking op drie aspecten: universitair beheer, kwaliteitsborging en op onderzoek gebaseerde curriculumontwikkeling. De drie thematische projecten richten zich op de belangrijke sectoren in de ontwikkeling van de regio: aquacultuur en dierlijke productie (P2), ecosysteembeheer (P3) en ontwikkeling van de eerste lijnsgezondheidszorg op het platteland (P4).