Project

KABOOST - Stimuleren van motorische competentie en fysieke fitheid bij kinderen na een kankerbehandeling

Code
BOF/MVF/202303/003
Looptijd
01-06-2023 → 31-05-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Human movement and sports sciences not elsewhere classified
    • Rehabilitation
Trefwoorden
kinderen gezondheid motorische ontwikkeling co-creatie overlevers fysieke fitheid school kanker lichamelijke opvoeding
 
Projectomschrijving

Kinderen die chronisch ziek zijn of een langdurige ziekte zoals kanker overleefden lopen vaak een motorische ontwikkelingsachterstand op en hebben te kampen met een sterk verminderde fysieke fitheid. Hoewel deze kinderen hiervoor terecht kunnen in het Kinderrevalidatiecentrum, is het logischer om de revalidatieprogramma’s te vertalen naar de dagelijkse context van het kind, bijvoorbeeld de school. Zo worden frequente verplaatsingen naar het revalidatiecentrum uitgespaard en blijft de gespecialiseerde zorg beschikbaar voor patiënten met meer specifieke noden. De leerkrachten L.O. voelen zich echter onvoldoende onderlegd om in te spelen op de (bewegings)noden van deze kinderen. In dit project willen de onderzoekseenheid Motorische Controle, het Kinderrevalidatiecentrum en Arteveldehogeschool hun kennis en expertise met betrekking tot dit probleem valoriseren en via een cocreatietraject een informatie- en inspiratiegids ontwikkelen voor scholen.