Project

Niet-destructieve analyse van objecten van cultureel erfgoed

Code
120C25A7
Looptijd
01-01-2007 → 31-03-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
niet-destructieve analysen cultureel erfgoed objecten
 
Projectomschrijving

Niet-destructieve en restauratie van ons cultureel erfgoed is recent uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt binnen de Europese context. Behalve in landen zoals Italië en Griekenland, waar de zorg voor het cultureel erfgoed een wezenlijk deel uitmaakt van het brede wetenschappelijk onderzoek, zijn er slechts een heel beperkt aantal onderzoeksgroepen met grote ervaring in de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde analysemethoden, die een substantieel deel van hun onderzoek richten op cultureel-erfgoed-gerelateerde onderzoeksvragen. Bovendien is er een toenemende vraag naar niet-destructief onderzoek van het erfgoed, aangezien staalname dikwijls beperkt wordt omwille van de uitzonderlijke kunsthistorische waarde van het kunstvoorwerp. Zelfs in de gevallen waar staalname toegestaan is, niet-destructief onderzoek heeft als voordeel dat er meer informatie uit een staal gehaald kan worden, aangezien verschillende technieken op hetzelfde staal toegepast kunnen worden.
Dit onderzoeksproject bestaat uit twee belangrijke onderzoeksdomeinen:
- 3D beeldvorming van de ondergrond en van de verschillende verflagen
- elementaire en moleculaire analyse van de verschillende lagen die het kunstwerk uitmaken.