Project

DISSECT

Acroniem
DISSECT-1
Code
179J09115
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
software tools
 
Projectomschrijving

DiSSeCt wenst gedistribueerde semantische software-oplossingen en algoritmes te ontwerpen die continue uitwisseling van grote datastromen tussen partners in een ecosysteem toelaten. Door data te converteren naar kennis, en deze op een intelligente, veilige en dynamische manier uit te wisselen, kunnen gepersonaliseerde en contextgevoelige diensten aangeboden worden aan eindgebruikers. DiSSeCt wenst fundamenteel onderzoek uit te voeren om software-oplossingen te ontwerpen en tools/richtlijnen voor eindgebruiker-ontwikkelaars aan te leveren die toelaten om de sprong te maken van Big Data naar Big Service.