Project

Mechanismen die de verspreidingsgebieden van vogels beïnvloeden: een studie naar de rol van energetische en temperatuurslimieten

Code
3G047420
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal ecology
  • Ecophysiology and ecomorphology
  • Global ecology
  • Invasion biology
  • Terrestrial ecology
Trefwoorden
verspreidingsgebieden vogels
 
Projectomschrijving

De biodiversiteit wordt wereldwijd bedreigd door grootschalige, door de mens veroorzaakte veranderingen. Niet-inheemse soorten worden geïntroduceerd in gebieden die ze op eigen kracht nooit zouden kunnen bereiken terwijl klimaatsverandering organismen ertoe dwingt om zich aan te passen, of te migreren naar gebieden met geschikte omstandigheden. Waar soorten voorkomen en waarom dat zo is vormt al lang een centrale eco-evolutionaire vraagstelling. De huidige biodiversiteitscrisis maakt het beantwoorden van die vraag opnieuw actueel, en urgent. In dit project gaan we daarom na welke fundamentele mechanismen de capaciteit van soorten beïnvloeden om omgevingstemperaturen te tolereren die buiten hun thermodynamisch neutrale zone liggen. In dit project gaan we soorten hun fundamentele (thermische) niche kwantificeren om nieuwe inzichten genereren met betrekking tot hoe soorten de nood om actief zowel warmte te genereren als te verliezen kunnen balanceren. We gaan daarvoor experimentele metingen verrichten op van origine subtropische vogels geïntroduceerd in Europa, en op zangvogels die ofwel migreren naar het tropische zuiden, ofwel overwinteren in noord-Europa. De bekomen informatie over thermoregulatie capaciteit gaan we dan gebruiken om ‘mechanistische’ voorspellingen te testen van welke gebieden klimatologisch geschikt kunnen zijn voor soorten. Het voorgestelde project zal uiteindelijk bijdragen tot de verdere opname van ecofysiologische benaderingen in voorspellende ecologie.