Project

Sequentiële PET beeldvorming van hooggradige gliomen met F-18 fluoromethylcholine: een instrument voor het vroegtijdig detecteren van tumorherval na radiochemotherapie?

Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Medicinal products
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
18F-fluoromethylcholine hooggradig glioom PET radiotherapie tumorherval
 
Projectomschrijving

Het doel van de studie is om door middel van PET met 18F-fluoromethylcholine in patiënten die neurochirurgie hebben ondergaan omwille van een hooggradig glioom en die zich voor radiotherapie aanmelden na te gaan of een lokaal tumorherval vroegtijdig herkend kan worden. Het is tevens de bedoeling de PET gegevens te vergelijken met de gegevens van anatomische beeldvorming (MRI).