Project

Psychrolab: Snel groeiende, psychrotrofe, bederfveroorzakende melkzuurbacterieën in koel bewaarde voedingsproducten leiden tot sterke verkorting van de microbiële houdbaarheid.

Acroniem
PSYCHROLAB
Code
179P009015
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
voeding
 
Projectomschrijving

De ruime doelgroep van dit PROJECT omvat alle voedingsbedrijven die verpakte (lucht, vacuüm en gewijzigde atmosfeer) levensmiddelen produceren die koel bewaard worden. Deze groep is zeer ruim en bevat o.a. producenten van vleeswaren,zuivel en kaas, verse pizza en vleesvervangers, voorgesneden groenten en fruit, salades, vlees, gevogelte, verwerkteaardappelen, sappen, vis, kant- en klare maaltijden,... De ruime doelgroep vertegenwoordigt 18 % van allevoedingsbedrijven, 35 % van de omzet, 39 % van de tewerkstelling en 53 % van de export.

Binnen de ruime doelgroep is de vleesindustrie de grootste subgroep met 42 % van de omzet van de ruime doelgroep.De bedrijven zullen in staat zijn om de microbiologische contaminatie van hun producten te (laten) bepalen, kennis te verwerven over de ecologie van psychotrofe bederforganismen met meer bepaald de specifieke psychotrofe bederforganismen van hun eigen producten, over de bronnen ervan en over hoc ze remediërende acties kunnen ondernemen.

Het valorisatiepotentieel situeert zich in een verhoogde kennis van het onderwerp bij de doelgroep en in het beheersen van de problematiek van de psychotrofe melkzuurbacteriën op een onderbouwde en doelgerichte manier. Door kwaliteitsvolle producten op de markt aan te bieden tot op einde vervaldatum, behouden de bedrijven hun competitiviteit en hun marktaandeel. Door de houdbaarheid onder controle te houden, bestendigen de bedrijven hun goede reputatie en vermijden ze imagoschade als gevolg van bederf door psychotrofe melkzuurbacteriën. Met een gegarandeerde houdbaarheid is er minder noodzaak om instrumentatie snel en vaak te reinigen, waardoor langere runs mogelijk zijn, wat tot rendementsverhoging en minder verlies leidt Tenslotte biedt het terugdringen van korte houdbaarheden ook een antwoord op het maatschappelijk probleem van voedselverliezen.

Ook voor bedrijven die actief zijn op het vlak van reiniging en desinfectie zijn er valorisatiemogelijkheden. De kennis van de bronnen van dit microbieel bederf zal leiden tot een innovatie in het domein, waardoor betere reinigings- en desinfectieprocessen kunnen voorgesteld worden. Dat heeft op zijn beurt effect op het professioneel imago van de bedrijven en op de omzet.

In Vlaanderen biedt het beter begrijpen van de problematiek en de kennis van remediërende acties een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven in regio's waar de problematiek nog niet zo goed beheerst wordt