Project

Nieuwe beeldvormende technieken om de epileptogene zone bij patiënten met refractaire epilepsie te lokaliseren