Project

Imprecieze Markov-ketens in continue tijd

Code
01SC3817
Looptijd
01-03-2017 → 31-08-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Artificial intelligence
  • Social sciences
    • Cognitive science and intelligent systems
Trefwoorden
stochastische processen imprecieze waarschijnlijkheden Markov-processen robuuste gevolgtrekking onder waarschijnlijkheid speltheoretische waarschijnlijkheid martingaaltheorie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek betreft het ontwikkelen van een theoretisch kader, en efficiente algoritmen, voor imprecieze continue-tijd Markov ketens. The imprecisie slaat op de parameters van het model, die niet exact gespecifieerd
moeten worden. Dit leidt tot meer robuuste en betrouwbare resultaten. De motivatie komt voort uit de populariteit van traditionele Markov ketens, en het stijgend maatschappelijk belang van robuustheid en betrouwbaarheid.