Project

Agronomische meerwaarde van bewerkte dierlijke mest valoriseren

Acroniem
174J012A14
Code
174J01214
Looptijd
15-09-2014 → 15-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
dierlijke mest
 
Projectomschrijving

Deze studie brengt de mogelijkheden in kaart voor valorisatie van dierlijke mest via verschillende vormen van mestbewerking, en exploreert de grenzen die gesteld worden. Het doel is om te komen tot producten en technologieën - met een toegevoegde agronomische en milieukundige waarde ten opzichte van dierlijke mest of kunstmest - waar onder bepaalde randvoorwaarden of door bepaalde marktsegmenten wel vraag naar of een markt voor is - die onder bepaalde omstandigheden wel rendabel geproduceerd kunnen worden. Door de onderbouwing van de agronomische en milieukundige waarde en door de randvoorwaarden en omstandigheden te kennen waarin valorisatie mogelijk is, kunnen er zowel aanbevelingen naar de landbouwsector (mestproducenten, be/verwerkers en afnemers) als naar het beleid geformuleerd worden.