Project

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek 3de generatie 'Jeugdonderzoeksplatform'

Code
174S4511
Looptijd
01-01-2012 → 31-03-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education, culture and society
  • Applied sociology
  • Social work
  • Other sociology and anthropology
  • Criminology
Trefwoorden
beleidsgericht kenniscentrum interdisciplinair grootstedelijk inventarisatie jeugdonderzoek
 
Projectomschrijving

Het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek Jeugd of het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent), het Leuvens Instituut voor Criminologie - Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven) en de onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (TOR, Vrije Universiteit Brussel). Het JOP werd, vanuit een aangevoelde nood aan meer structurele aandacht voor jeugdonderzoek, opgericht in 2003 op initiatief van de toenmalig Vlaamse minister van Jeugd. De huidige output van het JOP omvat een uitbreiding van de oorspronkelijke onderzoeksopdracht en van de jeugdonderzoeksactiviteiten die verricht werden binnen het voormalige Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport. De doelstellingen van het JOP situeren zich hoofdzakelijk op drie dimensies, nl. (1) kennisopbouw via ontsluiting van bestaand jeugdonderzoek, (2) de realisatie van recurrente metingen om de leefwereld van jongeren en evoluties hierbinnen in beeld te brengen ('de JOP-monitor') en (3) de realisatie van een internationale inbedding en kennisopbouw (als horizontale dimensie).