Project

Van Aksara tot Corpora: het traceren van de ontwikkeling van boeddhistische tekstualiteit en netwerken bij manuscripten in Groot-Gandhara

Code
1229023N
Looptijd
01-11-2022 → 13-11-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Indian languages
  • Other Asian literatures
  • Philology
  • Study of Buddhism
  • Comparative study of religion
Trefwoorden
boeddhistische studies
 
Projectomschrijving

De academische studie van de ontwikkeling van het boeddhisme heeft als basis het onderzoek van bewaard gebleven Indische teksten opgesteld gedurende vele eeuwen vanaf de periode van de historische Boeddha. In de afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe manuscripten ontdekt waardoor wetenschappers nieuwe inzichten konden verwerven in de geschiedenis van de boeddhistische literatuur. Ik heb zelf directe toegang tot deze documenten. Dit project focust zich op de studie van twee recent ontdekte bundels van boeddhistische manuscripten uit de 6–7e eeuw, geschreven in het Sanskrit in Gilgit/Bamiyan script. Ze komen uit de regio ‘Groot Gandhara’, vandaag gesitueerd in Afghanistan en Pakistan. De eerste bundel werd opgegraven op de archeologische vindplaats Mes Aynak in Afghanistan en de tweede is een verzameling nieuw geïdentificeerde manuscripten in een privécollectie in Thailand. Het filologische en kritische onderzoek dat in dit project wordt uitgevoerd zal de tekstuele en materiële productie-, transmissie- en relatienetwerken verder ontrafelen in de boeddhistische manuscriptculturen van ‘Groot Gandhara’ en daarbuiten. Deze resultaten zullen permanent beschikbaar worden gemaakt door de ontwikkeling van een digitaal archief dat het mogelijk maakt hun tekstuele, paleografische en codicologische kenmerken te bestuderen.