Project

Multi-use offshore platforms demoNstrators voor het stimuleren van kostenefficiënte en milieuvriendelijke productie in duurzame maritieme activiteiten

Acroniem
UNITED
Code
41F01219
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydrodynamics
    • Marine engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
multigebruik
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De UNITED (multi-use platforms en co-locatioN-pilots verhogen de kosteneffectiviteit, en milieuvriendelijk en duurzaam productie in mariene omgevingen) project levert door middel van proefdemonstranten bewijs dat de ontwikkeling van multifunctionele platforms of colocatie van verschillende activiteiten in een zee- en oceaanruimte is een haalbare aanpak (economisch, sociaal en ecologisch) voor de Europese maritieme industrie en lokale ecosystemen. De belangrijkste activiteitencentrum rond 5 pijlers gedefinieerd door de oproep BG-05 (d.w.z. technologie, economie, juridisch / bestuur / beleid, Maatschappij en milieu). De technologische pijler omvat de noodzaak tot synchronisatie van meervoudige operaties en onderhoudssystemen, impact van lokale marktpartijen, ondersteuning bij beheer en planningsbeslissingen voor nieuwe ontwikkelingen, evenals verbeteringen in de huidige ontwerp-, veiligheids- en infrastructuuropstellingen voor uitbreidingen voor meerdere doeleinden. De economische pijler zal verzekeringskwesties, winstgevendheid / financieringsdrempel / investering van meervoudig gebruik onderzoeken ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de impact van risico / gezondheid op het bedrijfsleven, zonering en offshore, en economisch duurzaamheid. De pijler Juridisch / Beleid / Bestuur richt zich op het gebrek aan dialoog tussen openbare instellingen die vergunningen afgeven; het ontbreken van gezondheids- en veiligheidsregelgeving en -normen voor meervoudig gebruik, zonering en offshore, evenals de ontbreken van een kader voor wettelijke verantwoordelijkheid bij meervoudig gebruik. De maatschappelijke pijler omvat maatschappelijke debatten en zorgen, maatschappelijke perceptie van meervoudig gebruik sociale voorkeur van meervoudig gebruik versus eenmalig gebruik, maatschappelijk eigendom en acceptatie vraagstukken, vertrouwenskwesties tussen sectoren, vereiste verbeteringen in professionele vaardigheden en competenties. Het milieu pijler omvat het bepalen van de effecten van de verschillende structuurontwerpen en de algehele ecologische haalbaarheid van de proefontwikkelingen en uitvoeringsregelingen.