Project

Gebruik van hyperspectrale data afkomstig van RPAS platformen in precisielandbouw voor onkruidherkenning en -behandeling