Project

Anaerobe granules voor biogas en carboxylates productie uit zoute afvalwaters: high-throughput monitoring en engineering

Code
31500620
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
Trefwoorden
afvalwater
 
Projectomschrijving

Anaërobe microbiële technologieën kunnen worden gebruikt voor de conversie van organische afvalstromen naar biogas voor terugwinning van hernieuwbare energie of naar carboxylaten voor de productie van biochemicaliën De opkomende bioraffinaderijen genereren enorme hoeveelheden vloeibare zoute afvalwaters die bepaalde uitdagingen vormen voor deze anaërobe microbiële processen Korrelige microbiële entiteiten, die de basis vormen van de upflow-anaërobe slibdekentechnologie, zijn zeer gevoelig voor desintegratie vanwege hoge zoutconcentraties. Daarom zijn geschikte strategieën om stabiele anaërobe korrels te ontwikkelen en in stand te houden essentieel, wat de belangrijkste is doelstelling van dit onderzoeksproject Een nieuwe microscopische methode zal worden geoptimaliseerd en gevalideerd voor korreldoorstromingsscreening met hoge doorvoer De productie van biogas zal worden gericht door verschillende strategieën toe te passen om de activiteit van de filamenteuze Methanosaeta te beschermen, die fungeren als het "ijzer in gewapend beton" ” in de korrel De overgang naar fermentatie voor de productie van carboxylaat zal worden bereikt door toepassing van een retroactieve benadering, met behulp van bestaande biogasproducerende korrels, en een proactieve benadering, door de toepassing van alternatieve strategieën voor de stabilisatie van de productie van carboxylaatkorrels. De realisatie van deze doelstellingen zal de behandeling mogelijk maken van de, tot nu toe overwogen, "onbehandelbare" afvalstromen binnen de bioraffinaderij en daarbuiten