Project

Biologisch gefundeerde lab-naar-veld extrapolatie in de ecotoxicologie: de ontwikkeling van een mechanistisch begrip van de gecombineerde impact van chemische stoffen en klimaatverandering op verschillende organismen en habitats