Project

De rol van DNA hypomethylatie en ethyleen in geïnduceerde resistentie in rijst

Code
1S30423N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant immunology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
Plantaardige immuniteit
 
Projectomschrijving

Er is nood aan innovatieve methoden om de oogstverliezen veroorzaakt door plantenpathogenen te voorkomen. Een veelbelovende techniek om het steeds groter aantal verbannen chemische pesticiden te vervangen is het gebruik van moleculen die resistentie induceren (IR) in de plant. Een optimale screening naar deze moleculen vergt kennis omtrent hun fysiologische impact in de plant. Recent verkregen data toont het belang van epigenetische factoren en ethyleen (ET) in IR in rijst. In dit project trachten we deze processen verder te onderzoeken en gaan we op zoek naar de ontbrekende link tussen IR, DNA methylatie en ET accumulatie. Ook zullen we onderzoeken of deze veranderingen transgenerationeel zijn en eventuele hoofdspelers zijn in transgenerationeel verworven resistentie (TAR). Het spatiotemporeel karakter van DNA methylatie, SAM en hormoon accumulatie zal beoordeeld worden m.b.v. state-of-the-art technieken. Met experimenten in mutante en transgene lijnen zullen we de rol van de voorgenoemde veranderingen in IR analyseren. Ook zullen infectie-experimenten in nakomelingen van IR planten uitgevoerd worden en DNA methylatie, hormoon accumulatie en het methyloom zullen hierin geanalyseerd worden om een uitgebreide kennis van het TAR fenomeen te verschaffen. Dit project zal waardevolle inzichten genereren omtrent plant immuniteit, wat kan toegepast worden in de screening en optimalisatie van IR moleculen voor commerciële doeleinden, zowel in Vlaanderen als over de hele wereld.