Project

De DATA-kloof dichten om Land Surface-MOdels te ontwikkelen voor COngo Basin-bossen - DAMOCO

Acroniem
DAMOCO
Code
12T1222
Looptijd
01-09-2022 → 01-12-2026
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Modelling and simulation
  • Climatology
  • Global ecology
  • Palaeo-ecology
  • Terrestrial ecology
  • Plant ecology
 • Agricultural and food sciences
  • Forest protection
  • Forestry management and modelling
Trefwoorden
klimaatvrandering bosecosystemen congobekken ecosysteemdiensten
 
Projectomschrijving

Het belang van ecosysteemdiensten werd massaal erkend op COP26. Meer dan 100 wereldleiders beloofden tegen 2030 een einde te maken aan de ontbossing, en de EU beloofde specifiek om zich te concentreren op de bescherming van de bossen in het Congobekken. Hieruit bleek een toenemend wereldwijd besef dat het beschermen van klimaatbestendige, diverse, koolstofrijke en CO2-absorberende gebieden, zoals het Congobekken, een van de belangrijkste op de natuur gebaseerde oplossingen is om de temperatuurstijging een halt toe te roepen. Er is echter een opvallende discrepantie tussen het enorme belang van het Congobekken aan de ene kant en de gebrekkige databeschikbaarheid aan de andere kant. Door een gebrek aan data, wordt de huidige koolstofdynamiek in tropische bossen onvoldoende weergegeven in de twee nieuwste generaties Earth system modellen. Daarom DAMOCO bijdragen aan het dichten van de datakloof in het Congobekken en het verbeteren van landoppervlakte modellen om de biodiversiteit en koolstofdynamiek beter in kaart te brengen.

Om deze ambitie waar te maken, zullen we eerst nieuwe gegevens verzamelen over permanente bosinventarisatiepercelen verspreid over het Congobekken. Deze gegevens zullen meerdere tijdschalen omvatten door vier verschillende methodologische benaderingen te combineren: (i) wervel-covariantiegegevens van CongoFlux (een ICOS ESFRI-station) zullen (sub-)dagelijkse metingen van koolstof- en waterfluxen opleveren; (ii) herhaalde boommetingen zullen veranderingen in de koolstofbalans op tienjarige schaal aan het licht brengen, (iii) het meten van een breed scala aan boomkenmerken op de percelen zal een diepgaande analyse mogelijk maken van veranderingen op tienjarige schaal in taxonomische en functionele samenstelling, en (iv ) identificatie van met radiokoolstof gedateerde fossiele houtskool zal veranderingen in biodiversiteit op eeuw- en millenniumschaal onthullen. Op zichzelf zullen die gegevens licht werpen op de veerkracht op korte en lange termijn van kritieke bosecosysteemfuncties in het Congobekken. Ten tweede zullen we alle verzamelde gegevens combineren om het Ecosystem Demography-model (ED2) voor het Congobekkenbos te parametriseren en te valideren. Ten slotte zullen we het nieuw geparametriseerde en gevalideerde model gebruiken om de toekomstige dynamiek van de biodiversiteit en de koolstofbalans in het Congobekken te simuleren onder verschillende emissiescenario's.

Het project zal een grote wetenschappelijke impact hebben omdat de gegevens beschikbaar zullen worden gesteld via bekende en veelgebruikte wetenschappelijke archieven, die allemaal worstelen met een gemeenschappelijke gegevenskloof in het Congobekken. Het project zal bijdragen aan capaciteitsopbouw door Congolese studenten te coachen om toekomstige wetenschappelijke leiders te worden. Ten slotte zal de Democratische Republiek Congo aan het einde van dit project verfijnde informatie hebben over haar vroegere, huidige en toekomstige bosecosystemen en klimaatdiensten, die een grote beleidsimpact op nationaal en internationaal niveau zullen bevorderen.