Project

Gefaseerde betaalbare energierenovatie van sociale flatgebouwen - Drie Hofsteden Kortrijk

Code
179P02714
Looptijd
01-09-2014 → 31-08-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Power electronics
    • Energy generation, conversion and storage engineering
Trefwoorden
energie
 
Projectomschrijving

Het proeftuinproject heeft tot doel oplossingen te ontwikkelen en uit te testen voor de verbouwing van grote

sociale flatgebouwen met huurappartementen. Dit omvat een altematieve organisatie van het bouwproces (van

conceptontwikkleing over ontwerp en aanbesteding tot bouw en oplevering), om typische bouwblikken (1950-

80) tot BEN-standaard (Bijna Energie Neutraal) te renoveren met een maximum doorlooptijd per wooneenheid

van 6 maanden, een minimale gelijktijdige verhuislast en dit binnen de grenzen van de voor deze ingrepen

voorziene budgetten van VMSW.

Concrete doelen en criteria

1. oplevering instrumenten voor bewonersbegeleiding en tijdelijke herhuisvesting om afwisseling van

verhuisbewegingen en verbouwingswerken mogelijk te maken tijdens een gefaseerde renovatie waarbij

stelselmatig een volledig flatgebouw met 124 appartementen wordt aangepast (maximale verhuislast 25%)

2. renovatieconcept naar BEN-niveau binnen het financieringsplafond FS3 van VMSW;

- selectie van gemtegreerde bouwkundige en installatietechnische oplossingen gericht op een groep

wooneenheden rond een vertikale circulatiekem;

- evaluatie collectieve verwanning met hemieuwbare energietechnieken;

- ontwikkeling lage-kost en lage hinder bouwmethode (prefab en standaardisatie)

- 10% kostenrationalisatie door schaaleffect

3. innovatieve samenwerkingsmodellen (incl coachingsplan) d.m.v. aanbesteding op basis van

prestatiebestekken en werforganisatie in bouwteam;

4. validatie energieprestaties incl. vergelijking met gerenoveerde woningen en nieuwbouwappartementen in

C02-neutrale wijk (ECO-life PROJECT), met aanbevelingen naar bewonersacceptatie, haalbaarheid van

kostenoptimale energieprestaties, vervangingsbouw vs renovatie, en opschaalbaarheid;

- U-waarde gebouwschil 0, 15, koudebrug-anne detaillering: toeslag 3k peil punten

5. begeleidingsplan voor gebruik BEN-gebouw door sociaal zwakkere gebruikers;