Project

Bijbelse stilering in de Griekse en Latijnse Acta Martyrum en Passiones van de Late Oudheid (vierde tot de zesde eeuw)

Code
3G062010
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
    • General biology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
(Late) Oudheid hagiografie martelarencultus Middeleeuwen Literatuurwetenschap
 
Projectomschrijving

Een corups van ongeveer 250 laatantieke Acta Martyrum é Passiones wordt geanalyseerd op hun Bijbelse stilering: gaande van expliciete citaten tot impliciete allusies. Daarbij wordt nagegaan hoe deze stilering bijdraagt tot een (hagiografisch discours' dat aantoont hoe de Bijbelse wetmatigheden ook in een post-Bijbelse wereld geldig blijven, en hoe de ideale christenheid eruit ziet.