Project

FACCE SURPLUS Naar een duurzame wijnbouw: verbeterde wijdruifproductie en tolerantie voor biotische en abiotische stress door combinatie van resistente cultivars en nuttige micro-organismen.