Project

Stratificatie en sociale ongelijkheid in Italië en Lugdunum. Een vergelijkende kwalitatieve epigrafische analyse van de klassenstructuur, machtsverhoudingen en sociale strijd tussen municipale statusgroepen tijdens het Principaat.