Project

Tiresias en het tekort: mytische narratieven literatuurwetenschappelijk herbekeken vanuit lacaniaans perspectief