Project

Tiresias en het tekort: mytische narratieven literatuurwetenschappelijk herbekeken vanuit lacaniaans perspectief

Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
  • Philosophy
 • Social sciences
  • Biological and physiological psychology
  • General psychology
  • Other psychology and cognitive sciences
  • Anthropology
Trefwoorden
Lacan Blumenberg mythologie psychoanalyse hermeneutiek Homeros logos Hesiodos mythe narratie
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject wil aan de hand van de mythentheorie van Hans Blumenberg schetsen welke kritisch-filosofische rol het problematische concept ‘mythe’ nog steeds te vervullen heeft binnen de zelfreflectie van het Westen. De filosofische antropologie van Blumenberg wordt gecombineerd met de taaltheoretisch-psychoanalytische theorieën van Jacques Lacan om via de mythe het paradoxale karakter van concepten als symbolisatie, waarheid en betekenis te bevragen.