Project

Synthese en studie van de luminescentie-eigenschappen van rood en nabij-infrarood luminescerende Mn4+,Ln3+-gedoteerde Algebaseerde nanofluoride fosforen