Project

Ethische problemen bij grensoverschrijdende vruchtbaarheidsbehandelingen

Code
3G008010
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
medisch toerisme empirische bio-ethiek grensoverschrijdende vruchtbaarheidsbehandelingen
 
Projectomschrijving

): Het project beoogt een normatieve analyse van enkele problemen die voortkomen uit de globalisering van de gezondheidszorg en in het bijzonder de grensoverschrijdende vruchtbaarheidsbehandelingen. Het richt zich op de rechten en plichten van de verschillende actoren. Het bevat tevens een empirisch luik waarin de directe betrokkenen worden geïnterviewd. Dit onderdeel van de ‘empirische bio-ethiek’ fungeert als een hulpmiddel om de normatieve analyse te contextualiseren.