Project

Ontwerp van een ruimtelijk gedifferentieerde aanpak van ammoniakemissies in de landbouw

Looptijd
01-10-2015 → 31-01-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Statistics and numerical methods
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering
 • Agricultural and food sciences
  • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
landbouw ecofiscaliteit stikstofdepositie natuurbehoud ammoniak milieubeleid vermesting
 
Projectomschrijving

De landbouwsector is de belangrijkste bron van ammoniakemissies. Atmosferische depositie van ammoniak zorgt voor vermesting van ecosystemen. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is het ontwerp van een ruimtelijk gedifferentieerde beleidsaanpak van ammoniakemissies afkomstig van landbouwactiviteiten. Daarvoor zullen economisch gekalibreerde operationele modellen worden ontwikkeld. De modellen zullen worden gebruikt om de effectiviteit, efficiëntie en nakoming van verschillende beleidsopties te evalueren.