Project

Gezondheids en welzijnseffecten van vroege voeding voor vleeskuikens

Acroniem
ATHLETIC CHICKS
Code
179Y2322
Looptijd
01-09-2022 → 31-08-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal welfare
    • Agricultural animal nutrition
    • Veterinary herd health management
    • Veterinary physiology, pathophysiology and biochemistry
Trefwoorden
vleeskuikens darmgezondheid voeding welzijn diergezondheid
 
Projectomschrijving

 De opstart van een ronde vleeskuikens is een kritische periode. Door de korte groeiperiode van vleeskuikens is een optimale groei, gezondheid en welzijn in de eerste levensweek van groot belang. Het optimaliseren van de voedingsstrategie van het jonge kuiken vormt één van de belangrijkste opportuniteiten om de gezondheidsstatus en welzijn te verbeteren van de moderne vleeskip, met daarnaast een vermindering van het antibioticumgebruik. Het algemene doel van dit LA-traject is de vleeskuikensector te voorzien van wetenschappelijk gevalideerde protocols voor een optimale implementatie van vroege voeding voor zowel systemen met uitkomst in de stal, als voor systemen in de broeierij, zowel voor kuikens van conventioneel snelgroeiende vleeskippen als voor trager groeiende vleeskippen. Deze protocols zullen opgesteld worden op basis van de effecten op diergebonden indicatoren voor productie, welzijn, darmgezondheid, nutriëntmetabolisme, het immuunsysteem, voorkomen van productieziekten, antibioticum gebruik en de impact op de volksgezondheid, welke gelinkt worden met de economische impact en maatschappelijke meerwaarde.