Project

Studie van de gastheer-pathogeen interactie bij de broedziekte Amerikaans vuilbroed van de honingbij: virulantie van Paenibacillus larvae en immuniteit van de honingbij larven