Project

Ondernemingsheterogeniteit en economische performantie

Code
01B04815
Looptijd
01-06-2015 → 31-05-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
    • Economic development, innovation, technological change and growth
    • Macroeconomics and monetary economics
Trefwoorden
regionale economie bedrijfsdata heterogeniteit internationale economie efficiëntie-analyse
 
Projectomschrijving

Ondernemingsheterogeniteit wint aan belang in veel deeldomeinen van de economie. De internationale tendens in empirisch onderzoek is het gebruik van grote micro-economische datasets. Binnen de onderzoeksgroep is expertise opgebouwd rond het verwerken en gebruik van ondernemingsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.
Een uitbreiding van de data naar een voldoende lange post-crisis periode is essentieel voor de bestendiging en verdere uitbouw van de onderzoeksgroep.