Project

Natuurlijk herstel: een alternatieve en onderschatte weg naar herstel van middelengerelateerde problemen

Code
3G0D4121
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Behavioural and emotional problems
  • Disabilities and developmental disorders
  • Orthopedagogical interventions
  • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
  • Clinical social work practice
Trefwoorden
herstel verslaving behandeling spontaan herstel
 
Projectomschrijving

Alcohol- en drugverslaving zijn toenemende problemen, waarbij behandeling vaak als enige oplossing gezien wordt voor iemands problemen, als die al bestaat. Recent Amerikaans onderzoek toont echter aan dat bijna de helft van alle personen die ooit een middelenprobleem hebben gehad erin slaagt om die problemen op te lossen en een groot aantal doet dit zonder gespecialiseerde hulp van buitenaf. Hoewel we veel kunnen leren van deze voorbeelden van ‘verandering uit eigen beweging’, is er weinig bekend over ‘natuurlijk herstel’. Men gaat ervan uit dat deze personen minder ernstige problemen hebben of meer steun uit de omgeving ervaren, maar tot dusver is er weinig onderzoek naar dit fenomeen. We maken gebruik van Cloud & Granfields’ theorie van herstelkapitaal om natuurlijk herstel te bestuderen in vergelijking met personen die hiervoor hulp zochten en verschillen tussen personen die alcohol, cannabis of andere illegale drugs gebruikten. Daarnaast onderzoeken we de ontwikkeling van natuurlijk herstel aan de hand van narratieven van personen in herstel. Het project start met een overzichtsstudie van de literatuur. Op basis van een grootschalige online survey (n>750) brengen we herstelervaringen in kaart en vergelijken we die tussen personen in ‘natuurlijk’ en ‘ondersteund’ herstel. 60 diepte-interviews met personen in natuurlijk herstel zullen licht werpen op de aard van dit fenomeen, subjectieve ervaringen en contextuele factoren die hierbij een rol spelen.