Project

Starch4feed: Valorisatie van nevenstromen van de consumptie-aardappelverwerking in mengvoeders

Acroniem
Starch4feed
Code
179P036A18
Looptijd
01-09-2018 → 30-11-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
mengvoeder
 
Projectomschrijving

Het STARCH4FEED-project heeft als algemeen doel om 4 aardappelnevenstromen (glasaardappelen, aardappelstoomschillen, aardappelsnippers, voorgebakken aardappelproduct) te valoriseren als mengvoedergrondstof voor varkens en runderen. Het beoogt het karakteriseren van de stromen, het vastleggen van de randvoorwaarden, het evalueren van de (variatie in) nutritionele eigenschappen, het bepalen van de inclusieratio’s voor specifieke doeldieren en het voorstellen van procescondities voor het aanwenden van deze natte stromen in het productieproces van de mengvoederbedrijven.