Project

GROUPMEDIPOUL - On-farm homogeniteit, stabiliteit, interacties en versleping van antibacteriële geneesmiddelen ingemengd in het drinkwater voor groepsbehandeling bij pluimvee, en de relatie met plasmaconcentraties

Acroniem
GROUPMEDIPOUL
Code
160U07821
Looptijd
01-08-2021 → 30-04-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary pharmacology and toxicology
Trefwoorden
antibacteriële geneesmiddelen pluimvee groepsbehandeling plasmaconcentraties homogeniteit stabiliteit versleping geneesmiddeleninteracties
 
Projectomschrijving

Dit project zal antwoord bieden op volgende vragen:

 1. Hoe homogeen zijn antibacteriële geneesmiddelen na inmenging door de pluimveehouder via een doseersysteem op de waterlijn of via een drinkwatertank, en hoe homogeen en stabiel blijven ze tot op het moment van inname door braadkippen?
 2. Welke interacties (op laboratoriumschaal) zijn er te verwachten tussen de antibacteriële geneesmiddelen en frequent gebruikte desinfectantia en additieven (zuren of probiotica) in het drinkwater? En wat is de impact ervan op de stabiliteit van de geneesmiddelen?
 3. In welke mate treedt er versleping op in het braadkippenbedrijf na stoppen van behandeling met de antibacteriële geneesmiddelen in het drinkwater?
 4. Is er een verband tussen de gehaltes in het drinkwater en de plasmaconcentraties van de antibacteriële geneesmiddelen in braadkippen?
 5. Welke zijn de kritische factoren uit de ganse keten, van productie tot inname van drinkwater met toegevoegde geneesmiddelen, om een optimale afgifte van het geneesmiddel bij de braadkip te garanderen en om de versleping te beheersen?