Project

Impact van multi-mycotoxine blootstelling bij het jonge leven op het epigenetisch profiel van B-cellen & infectie door oncogene virussen: ontrafeling van interactie met immuunregulerende cytokineprofielen & co-infecties bij jonge kinderen

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Mycology
  • Cancer prevention
  • Environmental health and safety
  • Applied immunology
  • Pediatrics
Trefwoorden
mycotoxinen oncogene virussen Eppstein-Barr Sub-Sahara-Afrika early-life bloostelling
 
Projectomschrijving

Oncogene virussen spelen een essentiële rol bij carcinogenese. Chronische inname via de voeding van multipele mycotoxinen wordt geassocieerd met deze virussen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van juveniele carcinomen. In dit voorstel focussen we op de Eppstein-Barr-virus (EBV)- infectie, die gelinkt wordt met het juveniele Burkitt-lymfoom. EBV is endemisch in Afrika, waar chronische blootstelling aan EBV en mycotoxinen hand in hand gaan. Ons pilootonderzoek heeft aangetoond dat mycotoxine blootstelling, EBV-infectie stimuleert. We willen inzicht verwerven in dit proces door te focussen op de impact van chronische mycotoxine ‘early-life’ blootstelling op de immuunrespons van kinderen op EBV. De interactie tussen EBV-mycotoxine blootstelling zal gevalideerd en beoordeeld worden met behulp van een unieke kindercohorte in Burkina Faso (n=1.000). De interactie tussen mycotoxinen en EBV wordt eveneens onderzocht op de ontwikkeling van het Burkitt's lymfoom in deze cohorte. Mechanistisch bewijs zal worden geleverd door de integratie van epigenetische mechanismen, mycotoxinen en virale infecties (EBV) via cytokineprofilering in het bloed van de kinderen. Mechanistische pathways (epigenetica) zullen ontrafeld worden via gevalideerde in vitro en dier- modellen ter verificatie van hoe mycotoxinen de EBV-infectie en -activering promoten. Dit unieke en innovatieve onderzoeksvoorstel zal solide bewijs leveren voor een basis voor toekomstige kankerpreventiemaatregelen.