Project

Creatie van 'slimme' wondverbanden met diagnostische en antimicrobiële capaciteit door middel van polymersomen