Project

Gender- en sexedimensies van het simultaan tolken

Code
05V00713
Looptijd
01-01-2013 → 30-09-2018
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Literary studies
    • Theory and methodology of language studies
Trefwoorden
tolkonderzoek corpusondezoek gender
 
Projectomschrijving

Doel van het voorstel is 3 gender- en sexedimensies van het simultaan token van te gaan op basis van een tokencorpus: cognitieve vaardigheden, zoals verbaal geheugen, interpersoonlijke inslag en normtoepassing, zowel wat taalnormen als van deontologische normen betreft.