Project

DurOBet: Duurzaam Ontwerpen van Beton: chloride-indringing en carbonatatie

Acroniem
DurOBet
Code
179P01415
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
chloriden beton
 
Projectomschrijving

Voor ontwerpers van constructies in gewapend- en voorgespannen beton zijn de mechanische eigenschappen meestal maatgevend. De duurzaamheidseisen worden vaak als ondergeschikt beschouwd. De toegepaste karakterisatie is echter niet probalitistisch onderbouwd waardoor op veel plaatsen premature schade te vinden is. Dergelijke schade is dikwijls toe te schrijven aan een onaangepaste samenstelling, plaatsing en/of nabehandeling, vaak in de hand gewerkt door een gebrek aan kennis inzake de schademechanismen.