Project

Het ontrafelen van de heterogene aard van gastheer/pathogeen interacties en hun rol in bacteriële pathogenese.

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Proteins
  • Infectious diseases
  • Cellular interactions and extracellular matrix
  • Interactomics
  • Proteomics
Trefwoorden
riboproteogenomics bacterie-gastheer interacties pathogenese van Salmonella. effectoren
 
Projectomschrijving

Bacteriële infecties behoren wereldwijd tot de belangrijkste doodsoorzaken. Het chronisch karakter van vele infecties wordt deels toegeschreven aan de kortstondige of schijnbare antibioticumtolerantie van een subset van langzaam profilerende bacteriën, zogenaamde persisters. Bijgevolg wensen we een beter inzicht te krijgen in het heterogene karakter van interacties tussen gastheer en pathogeen, en onderliggende mechanismen in kaart te brengen. Deze inzichten zijn belangrijk wat betreft het afsluiten van toegankelijke niches in de gastheer waarin bacteriële pathogenen kunnen gedijen. Gezien de relevantie van het vinden van betrouwbare markers die de heterogeniteit van gastheer-Salmonella-interacties beschrijven, wensen we de interactie te bestuderen vanuit het integratieve proteoom-perspectief van zowel de bacteriële pathogeen als de geïnfecteerde gastheer. In dit onderzoeksvoorstel zal proteoomprofilering van verschillende Salmonella-geïnfecteerde gastheersubpopulaties worden uitgevoerd via state-of-the-art proteoom-, interactoom- en single-cell technologieën. De focus zal liggen op zowel de gastheer - en meer specifiek fagocytische en niet-fagocytische gastheercellen – als op Salmonella als ziekteverwekker. Deze studie zal ons inzicht in infectiebiologie verruimen en als dusdanig een meer accurate diagnose mogelijk maken en bijdragen tot de ontwikkeling van innovatieve antimicrobiële behandelingen.