Project

Ontrafelen van anaerobe microbiële granulatie voor de volgende generatie van hernieuwbare energie en grondstoffen herwinning

Code
3G032321
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Microbiomes
  • Engineering and technology
    • Environmental microorganism biotechnology
    • Environmental technologies
Trefwoorden
hernieuwbare energie
 
Projectomschrijving

De herwinning van hernieuwbare energie en de productie van bio-producten uit afvalstromen is een sleutelaspect in de duurzame bioeconomie. Bio-raffinaderijen produceren grote hoeveelheden afvalwaters die adequate valorisatie vereisen. Anaerobe microbiële technologieën die gebruik maken van micro-organismen in sferische granules worden reeds voor tientallen jaren gebruikt om deze afvalwaters te zuiveren, doch de centrale mechanismen voor anaerobe granulatie blijven ongekend. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe fysische, chemische en microbiologische factoren granulatie beïnvloeden om anaerobe granulaire processen beter te sturen. Ten eerste zullen de factoren die microbiële co-aggregatie tussen partners die elkaar een metabolisch voordeel verlenen, onderzocht worden. Dit zal gelinkt worden aan de omgevingsfactoren en het belang van interspecies communicatie. Vervolgens zullen synthetische granules geconstrueerd worden, op basis van een nieuwe benadering, om microbiële en ecologische aspecten te onderzoeken, zoals het belang van een 3-dimensionele organisatie, de specificiteit van de interactie en de potentiële contributie van conductieve elementen. Tot slot zal de lange-termijn stabiliteit en performantie van de synthetische granules vergeleken worden met hun “natuurlijk” tegenhangers in het kader van resistentie tegen verstoringen en invasie. Deze kennis zal het mogelijk maken om de huidige grenzen van anaerobe technologieën te verleggen naar nieuwe toepassingen.