Project

The levenscyclus van metalen en stof op hoge resolutie in nabijgelegen sterrenstelsels

Code
3G023821
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Astrochemistry
    • Cosmology and extragalactic astronomy
    • Infrared and optical astronomy
    • Radio and sub-mm astronomy
Trefwoorden
chemische evolutie
 
Projectomschrijving

Ongeveer 1% van de interstellaire massa bestaat uit interstellair stof. Desalniettemin, stofkorrels spelen een belangrijke rol in de vorming van moleculair waterstof en in het koelen van moleculaire wolken die vervolgens kunnen invallen en waaruit nieuwe sterren kunnen vormen. Om de invloed van stof op de efficientie van stervorming te kunnen inschatten moeten we allereerst begrijpen hoe stof vormt en evolueert in sterrenstelsels. Met dit FWO project willen we een model (DEUS) ontwikkelen voor de evolutie van stof en elementen in sterrenstelsels, en willen we dit model gebruiken om de levenscyclus van metalen en stof in drie sterrenstelsels uit de Lokale Groep te interpreteren. Deze sterrenstelsels hebben uiteenlopende metalliciteit, die het mogelijk maakt om verschillende facetten in de levenscyclus van stof en metalen te belichten en zo inzicht te krijgen in de voornaamste bronnen voor stofproductie bij verschillende niveaus van metalliciteiten. In dit project zullen we gebruik maken van de uitstekende waarnemingen die beschikbaar zijn voor deze sterrenstelsels op hoge resolutie, wat zal leiden tot een betere karakterisatie van de parameters en hun onzekerheden. Deze pionier studie zal gebruik maken van mijn expertise in zowel waarnemingen als modellering van stof in sterrenstelsels en supernova. Om de zichtbaarheid van het project te verhogen worden numerieke recepten voor de inclusie van stof in kosmologische simulaties op het einde van het project beschikbaar gemaakt.