Project

Translationeel onderzoek van prostaglandine E2 geïnduceerde indoleamine 2,3-dioxygenase expressie bij vitiligo: van het labo naar de klinische praktijk.

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Vitiligo
 
Projectomschrijving

Vitiligo is een verworven auto-immuun huidaandoening die leidt tot cutane depigmentaties. vitiligo
patiënten dragen een enorme last veroorzaakt door deze ziekte. Het aantal depressieve symptomen is hoog
verhoogd bij vitiligo-patiënten. Vitiligo is een uniek model voor het bestuderen van in vivo immunologische gebeurtenissen die
zijn ook van belang voor andere auto-immuunziekten en belangrijke medische aandoeningen zoals
afstoting van orgaantransplantaten. Lesional en niet-aangetaste huid kan gemakkelijk worden geïdentificeerd en biopten voor
Onderzoek. Eerder liet ons onderzoek naar melanoom zien dat indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) dat is
een belangrijke hindernis die de immuungemedieerde vernietiging van pigmentcellen voorkomt. IDO is een
belangrijke fysiologische factor bij de preventie van auto-immuunfenomenen geïllustreerd door zijn
overexpressie tijdens de zwangerschap met een staat van immuuntolerantie. De belangrijke rol van IDO in
auto-immuunziekten en transplantaatafstoting worden gestaafd door een toenemend aantal publicaties.
In dit project zullen we onderzoeken of door prostaglandine E2 geïnduceerde expressie van IDO een goed kan zijn
therapeutische strategie bij vitiligo. Het doel is om de beschermende immuunomgeving in de huid te herstellen
dat beschermt melanocyten tegen gerichte cytotoxische responsen. We zullen meerdere strategieën testen
inclusief combinatiebehandelingen in vitro en in vivo. Vanwege het translationele ontwerp van dit project,
de resultaten kunnen directe gevolgen hebben voor de toekomstige behandeling van vitiligo-patiënten.