Project

Laser geprinte optische sensoren in voorgespannen architecturale beglazing

Code
3G021821
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Construction materials technology
    • Structural engineering
    • Photonics, light and lighting
    • Smart sensors
Trefwoorden
glas sensoren laser architecturaal glas
 
Projectomschrijving

Gedetailleerde kennis van de spanningsgeschiedenis door middel van structural health monitoring (SHM) zou toelaten om de levensduur van architecturaal en constructief glas accuraat te voorspellen. In tegenstelling tot alternatieve SHM methoden, zijn laser geprinte optische sensoren zeer aantrekkelijk voor toepassingen in architecturaal glas omdat ze niet conflicteren met de hoge optische eisen die daaraan gesteld worden. Het doel van het onderhavige onderzoeksvoorstel is dan ook om Bragg grating sensoren rechtstreeks en onzichtbaar in de massa van constructief glas te printen met behulp van ultra snelle lasers en terzelfder tijd ook interferenties tussen het meten van vervormingen en temperatuur op te lossen. Van even groot belang is het effect van laser-printen op de sterkte en de eigenspanningen van glas. De focus ligt daarbij op twee glasypes: “dik” thermisch gehard natron kalkglas dat vaak gebruikt wordt in de bouw, en ultra dun alumino silicaatglas dat veelbelovend is in die sector. Het onderzoek richt zich op i) laser-printen van optische golfgeleiders in gehard glas, ii) onderzoeken van de invloed daarvan op de glassterkte en op de eigenspanningen d.m.v. zowel niet-destructieve als destructieve methoden en iii) het realiseren en thermo-mechanisch karakteriseren van Bragg grating sensoren die een onderscheid kunnen maken tussen simultaan optredende rekken en temperatuursinvloeden op het glas. Tot slot zullen voor beide glastypes demonstrators worden gemaakt en getest.