Project

Een op Covalent Organische Roosters gebaseerde Z-schema photoelektrokatalytische cell voor totale water splitsing.