Project

Ontwikkeling van een stromingsregime gebaseerd drukvalmodel voor vloeistof-damp stroming in een haardspeldbocht